Ga naar hoofdinhoud

Activiteitencommissie

De doelstelling van de activiteitencommissie is activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek te organiseren. Het is dus ook de bedoeling dat zoveel mogelijk leden hieraan deel kunnen nemen.

Aan het begin van het verenigingsjaar wordt een jaarplanning gemaakt, waarvan kan worden afgeweken. Activiteiten kunnen worden toegevoegd, maar ook activiteiten worden afgelast bij te weinig belangstelling.

Heeft u ook een idee leg het dan voor aan de activiteitencommissie.

Naam Functie Tel.
Wies Molenschot-Beerens Voorzitter tel. 0416-852688
Helma de Vries-Brekelmans Lid tel. 0416-283452
Karel Damen Lid tel. 0416-276438
Agnes Burgs Lid tel. 0416-274072

Commissie Educatie & Vorming

Doelstelling
De Commissie Educatie en Vorming richt zich op de volgende vier werkvelden:

  • Cultuur en kunst
  • Maatschappelijk bijblijven
  • Zingeving
  • Sociale en economische aangelegenheden

Ons streven is om cursussen, exposities, workshops, lezingen, bezoeken en excursies te organiseren die aansluiten bij de interesses van onze KBO-leden.

Naam Functie Tel. E-mailadres
Cees Sprangers Ouderenadviseur - Belangenbehartiging tel. 06 -23356821 voorzitter@kbo-kaatseheuvel.nl

Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s)

KBO-Ouderenadviseurs zijn vrijwilligers die opgeleid zijn door KBO-Brabant en zich inzetten voor de individuele ondersteuning een begeleiding van ouderen die daarom vragen. Ze zijn aangesteld door het afdelingsbestuur dat verantwoordelijk is voor hun werkwijze.

Een belangrijke oorzaak van de behoefte aan ondersteuning is het huidige landelijke beleid, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal wordt gesteld. Daar komt bij dat er allerlei ingrijpende ontwikkelingen zijn in de gezondheidszorg en het welzijnsbeleid. De uitvoering van de WMO (Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning) waarin onder anderen de wet voorzieningen gehandicapten en de welzijnswet zijn opgenomen, komt bij de gemeente te liggen en soms is er onduidelijkheid over de rechten van de (hulp)vrager.

De uitgaven wegens ziekte stijgen door verhoging van het eigen risico, de eigen bijdrage voor behandeling en medicijnen en thuiszorg, en kosten van hulpmiddelen en aanpassingen.

De vele bezuinigingen van overheidswege treffen met name veel ouderen en chronisch zieken; juist deze groep is bijvoorbeeld onbekend met de mogelijkheid om ziektekosten af te trekken van de belasting.

De ouderenadviseur meldt zich alleen op verzoek van de oudere zelf: dus als u vragen hebt, blijf er niet mee zitten! U kunt gratis geholpen worden! Waarover kunt u vragen stellen? 

Enkele voorbeelden:
– Heb ik recht op huursubsidie (huurtoeslag)?
– Kom ik voor financiële bijstand in aanmerking?
– Kan ik hulp krijgen bij de belastingaangifte?
– Welke woonaanpassingen zijn er mogelijk?
– Hoe kan ik mijn nalatenschap het beste regelen?
– Hoe kunnen mijn schuldproblemen worden opgelost?
– Kom ik in aanmerking voor taxivergoeding?

Een telefoontje is voldoende om uw vragen te bespreken met een van onze ouderenadviseurs, ook bij u thuis als u dat wenst. Wat u ook vraagt, alles is bij hem of haar in vertrouwde handen. Het blijft geheim voor anderen. Bel vandaag nog naar een van onderstaande adviseurs. Dat alleen al kan u veel zorgen en spanningen besparen.

Naam Adres Postcode Tel.
Gerrie Couwenberg Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel tel. 0416-530012
Herman van Gulik Willem de Zwijgerlaan 3 5171 EW Kaatsheuvel tel. 0416-272319
Cees Sprangers Berkakker 8 5172 AZ Kaatsheuvel tel. 0416-275290
Maria Vermeij-van der Drift Ringvaert 84 5171 MZ Kaatsheuvel tel. 0416-278700
Ria Ververs Roulet 7 5171 SE Kaatsheuvel tel. 06-10196046
Joost van der Wouw Hilsestraat 80 5171 AE Kaatsheuvel tel. 06-30419106

KBO Nieuwsblad

Het KBO Nieuwsblad van onze afdeling verschijnt ca. 6 x per jaar.

Het wordt gemaakt door de volgende personen

Naam Adres Postcode Tel.
Lia Leemans Berndijksestraat 14C 5171 BC Kaatsheuvel tel. 0416-275016
Wies Molenschot Marktstraat 153 5171 GM Kaatsheuvel tel. 0416-852688
Annique Pooters Ringvaert 55 5171 MV Kaatsheuvel
Ruud Giesbers (eindredactie) Brem 4 5161 XR Sprang-Capelle tel. 06-18784622

De bezorging wordt gecoördineerd door Jan van Best, tel. 274760, e-mail: jan.vanbest@kbo-kaatsheuvel.nl

Ledenadministratie

De ledenadministratie is in handen van:

Naam Adres Postcode Tel.
Jos Hermsen Waterlaat 4 5171 VX Kaatsheuvel tel. 06-10450822
Back To Top