Ga naar hoofdinhoud

In de Algemene Ledenvergadering op 21 april 2023 is besloten om de contributie voor het verenigingsjaar 2024 te handhaven op € 25,00 en € 15,00 voor gastleden. 

Deze bedragen gelden voor contributies die automatisch geïncasseerd worden. Wanneer een lid geen machtiging tot incasso heeft verstrekt, wordt € 1 extra berekend op de contributienota.

Handmatige betaling
Een zeer beperkt aantal leden heeft ons niet gemachtigd voor incasso.

In januari krijgen zij een rekening met het verzoek deze voor 15 februari te betalen, op rekening NL53RABO0124814336. Als deze leden alsnog een machtiging willen afgeven, kan dat nadat zij het machtigingsformulier uit ons boekje hebben ingevuld en hebben afgegeven bij de penningmeester, Verlaet 4, telefoon tel. 06-51016943 of per email: penningmeester@kbo-kaatsheuvel.nl

Back To Top