Ga naar hoofdinhoud

Als u lid wilt worden van KBO Kaatsheuvel vul dan het onderstaande formulier in.
Per email ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en een machtigingsformulier voor de incasso ter ondertekening; contributie en bijdragen voor activiteiten worden geïncasseerd. Daarnaast ontvangt u ook een aanvraagformulier krijgen voor de kortingpas. Tevens wordt een kortingboek mee bezorgd.

Het contributiebedrag per jaar wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. In de Algemene Ledenvergadering op 21 april 2023 is besloten om de contributie voor het verenigingsjaar 2024 te handhaven op € 25,00 en € 15,00 voor gastleden. Deze bedragen gelden voor contributies die automatisch geïncasseerd worden. Wanneer een lid geen machtiging tot incasso heeft verstrekt, wordt € 1 extra berekend op de contributienota.

Dit bedrag geldt voor een kalenderjaar en voor aanmeldingen in de loop van het eerste halfjaar. Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van het 3e kwartaal betaalt u 50% van dit bedrag en bij aanmeldingen in de loop van het 4e kwartaal 25%; het bedrag wordt dan in hele euro’s afgerond.

Als u niet in Kaatsheuvel woont dient u op de laatste regel van onderstaand formulier een adres in Kaatsheuvel op te geven waar wij eventuele post, zoals het magazine Ons, kunnen bezorgen. 

Bent u al lid van een andere afdeling van KBO-Brabant, vul dan het formulier in voor het gastlidmaatschap.

Aanmeldformulier om lid te worden van KBO Kaatsheuvel

"*" geeft vereiste velden aan

Aanhef*
Naam*
DD slash MM slash JJJJ
Adres*
DD slash MM slash JJJJ
Postadres in Kaatsheuvel (als u niet in Kaatsheuvel woont)

Back To Top