De Belangenvereniging voor senioren uit Kaatsheuvel

KBO Kaatsheuvel

KBO Kaatsheuvel Nieuwsblad

In 1999 was KBO Kaatsheuvel zover uitgegroeid dat het toenmalige bestuur vond dat communicatie naar de leden één van de prioriteiten was.
 
Een eigen verenigingsblad werd in het leven geroepen.
In al die jaren hebben o.a. Henk Tiggelman – Free Fijnaut – Jos Kuipers - John van Wanrooy en Francy van den Aker er zorg voor gedragen dat het blad elk kwartaal bij de leden op de mat viel.
 
DOELSTELLING:
 
Het doel van de "KBO nieuwsblad" is het brengen van nieuws en informatie. 

Uiteraard is het blad er ook om leden te informeren over wetten en regels die door de overheid, plaatselijk of landelijk, zijn vastgesteld. Kortom alle informatie die nodig is om goed bij te blijven.

Frans de Vries heeft de coördinatie om de bezorging van de “KBO nieuwsblad” tot begin 2017 voor zijn rekening genomen, maar heeft om gezondheidsredenen dit moeten beeindigen.
 
In maart 2017 heeft Jan van Best de bezorging van het maandelijkse blad “Ons” overgenomen. Hij draagt er zorg voor dat onze ruim 20 bezorgers deze bij onze leden bezorgen.
U begrijpt dat wij dan ook erg blij zijn met deze bezorgers, zonder hen is het ondoenlijk om anders alles op tijd te bezorgen. We mogen ons gelukkig prijzen, dat wij zelfs een lijst hebben met mensen die bij ziekte, vakanties of andere calamiteiten direct ingezet kunnen worden om zo de bezorging vlekkeloos te laten verlopen.
 
Mocht ondanks deze goede coördinatie toch een lid, een van deze beide bladen niet hebben ontvangen, raden wij aan om contact op te nemen met Jan van Best,tel.nr. 0416-274760, zodat hij er dan voor zorgt dat dit blad of bladen zo spoedig mogelijk alsnog worden bezorgd.