De Belangenvereniging voor senioren uit Kaatsheuvel

KBO Kaatsheuvel

Over ons

KBO- Kaatsheuvel
KBO-Kaatsheuvel is een zelfstandige seniorenvereniging, opgericht in 1953 met eigen statuten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 18079657

KBO-Brabant
KBO Kaatsheuvel vormt onderdeel van een grotere organisatie KBO Brabant
Alle KBO’s in Brabant zijn verenigd in KBO- Brabant en dragen ook een deel van hun contributie af aan deze overkoepelende organisatie.
Daarvoor worden diensten geleverd zoals training vrijwilligers, belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau en krijgen we ons contactblad ONS
KBO-Brabant heeft ca 132000 leden en is daarmee een hele grote organisatie.

Kring KBO gemeente Loon op Zand
Sinds januari 2016 zijn de afdelingen van de gemeente Loon op Zand samen gegaan in een gemeentelijke kring.
Doel hiervan is om gezamenlijk richting politiek en lokale overheid te kunnen optreden.
KBO Kring gemeente Loon op Zand bestaat uit 3 afdelingen n.l. KBO afdeling Kaatsheuvel;
Senioren vereniging Loon op Zand ( afdeling van KBO Brabant ) en KBO de Moer
Samen hebben we meer dan 2000 leden.
De Kring heeft een bestuur met afgevaardigden uit alle 3 de afdelingen en daarnaast is er een Kringraad die bestaat uit alle bestuursleden van de 3 aangesloten afdelingen.