De Belangenvereniging voor senioren uit Kaatsheuvel

KBO Kaatsheuvel

Commissie Zorg

De commissie Zorg wil “zorg en aandacht” geven aan alle leden van de KBO. In het bijzonder wil zij zich richten op die leden, die door ziekte, gebrek of hoge ouderdom, niet meer aan de activiteiten van de vereniging kunnen deelnemen en voor wie een sociaal isolement dreigt en deze mensen bezoeken.

Ook wil zij, voor zover mogelijk, signaleren waar problemen zijn met b.v. formulieren invullen voor o.a. WMO, belasting, bijzondere bijstand en/of andere onbenutte rechten.

Ton Honkoop WMO adviseur - ouderenadviseur                
Hulp bij belastingen
tel. 275290