De Belangenvereniging voor senioren uit Kaatsheuvel

KBO Kaatsheuvel

Commissie Educatie & Vorming

Doelstelling
De Commissie Educatie en Vorming richt zich op de volgende vier werkvelden:

  • Cultuur en kunst
  • Maatschappelijk bijblijven
  • Zingeving
  • Sociale en economische aangelegenheden

Ons streven is om cursussen, exposities, workshops, lezingen, bezoeken en excursies te organiseren die aansluiten bij de interesses van onze KBO-leden.

Cees Sprangers Ouderenadviseur - Belangenbehartiging tel. 06-23356821