De Belangenvereniging voor senioren uit Kaatsheuvel

KBO Kaatsheuvel

Activiteitencommissie

 

De doelstelling van de activiteitencommissie is activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek te organiseren. Het is dus ook de bedoeling dat zoveel mogelijk leden hieraan deel kunnen nemen.

Aan het begin van het verenigingsjaar wordt een jaarplanning gemaakt, waarvan kan worden afgeweken. Activiteiten kunnen worden toegevoegd, maar ook activiteiten worden afgelast bij te weinig belangstelling.

Heeft u ook een idee leg het dan voor aan de activiteitencommissie.

 

Wies Molenschot-Beerens voorzitter                tel. 852688       
Helma de Vries-Brekelmans                lid tel. 283452  
Karel Damen lid tel. 276438                 
Agnes Burgs lid tel. 274072