De Belangenvereniging voor senioren uit Kaatsheuvel

KBO Kaatsheuvel

Bridgeclub

      Bridgeclub Kaarthebridge.jpguvel 

     Secretaris: William Kuijpers, tel. 0416-277166

      e-mail: 

      Accommodatie: De Gildenbond – dinsdagmiddag 13.30 uur   

Biljarten

biljarten  De Recreanten Biljartclub " De Gildenbond " is opgericht in 1980.
  Personen van 55 jaar en ouder, die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces, kunnen lid worden van die vereniging.

  De club is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond.

  De club maakt gebruik van 2 biljarts in de Gildenbond. Er wordt 's middags gespeeld van 13.00 uur tot 17.00 uur.
  Belangstellenden kunnen zich op de biljartmiddagen vrijblijvend op de hoogte stellen van de activiteiten van de vereniging.

Bridgeclub Internos

bridge

 

Bridgeclub Internos
Secretaris: Adriaan Eijsvogels, tel. 06-83337568
e-mail:
Accommodatie: het Klavier -  woensdagavond