De Belangenvereniging voor senioren uit Kaatsheuvel

KBO Kaatsheuvel

Startpagina

KBO-Ouderenadviseurs zijn vrijwilligers die opgeleid zijn door KBO-Brabant en zich inzetten voor de individuele ondersteuning een begeleiding van ouderen die daar om vragen. Ze zijn aangesteld door het afdelingsbestuur dat verantwoordelijk is voor hun werkwijze.

Een belangrijke oorzaak van de behoefte aan ondersteuning is het huidige landelijke beleid, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal wordt gesteld. Daar komt bij dat er allerlei ingrijpende ontwikkelingen zijn in de gezondheidszorg en het welzijnsbeleid. De uitvoering van de Wmo, (wet op de maatschappelijke ondersteuning) waarin onder anderen de wet voorzieningen gehandicapten en de welzijnswet zijn opgenomen, komt bij de gemeente te liggen en soms is er onduidelijkheid over de rechten van de (hulp)vrager.

De uitgaven wegens ziekte stijgen door verhoging van het eigen risico, de eigen bijdrage voor behandeling en medicijnen en thuiszorg, en kosten van hulpmiddelen en aanpassingen.

De vele bezuinigingen van overheidswege treffen met name veel ouderen en chronisch zieken; juist deze groep is bijvoorbeeld onbekend met de mogelijkheid om ziektekosten af te trekken van de belasting.

De ouderenadviseur meldt zich alleen op verzoek van de oudere zelf: dus als u vragen hebt, blijf er niet mee zitten! U kunt gratis geholpen worden ! Waarover kunt u vragen stellen? Enkele voorbeelden :
- Heb ik recht op huursubsidie (huurtoeslag) ?
- Kom ik voor financiële bijstand in aanmerking?
- Kan ik hulp krijgen bij de belastingaangifte?
- Welke woonaanpassingen zijn er mogelijk?
- Hoe kan ik mijn nalatenschap het beste regelen?
- Hoe kunnen mijn schuldproblemen worden opgelost?
- Kom ik in aanmerking voor taxivergoeding?

Een telefoontje is voldoende om uw vragen te bespreken met een van onze ouderenadviseurs, ook bij u thuis als u dat wenst. Wat u ook vraagt, alles is bij hem in vertrouwde handen. Het blijft geheim voor anderen. Bel vandaag nog naar een van onderstaande adviseurs. Dat alleen al kan u veel zorgen en spanningen besparen.

 

Gerrie Couwenberg Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel tel. 530012
Herman van Gulik          Willem de Zwijgerlaan 3        5171 EW Kaatsheuvel          tel. 272319
Ton Honkoop Keteldiep 24 5172 AZ Kaatsheuvel tel. 275290
Cees Sprangers Berkakker 8 5171 SR Kaatsheuvel tel. 06-23356821
Maria Vermeij-van der Drift   Ringvaert 84 5171 MZ Kaatsheuvel tel. 278700
Ria Ververs Roulet 7 5171 SE Kaatsheuvel tel. 274139
Joost van der Wouw Hilsestraat 80 5171 AE Kaatsheuvel tel. 06-30419106