De Belangenvereniging voor senioren uit Kaatsheuvel

KBO Kaatsheuvel

Startpagina

Samen met de afdeling Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle beheren wij een netwerk van winkeliers die voor de leden van de KBO korting geven. De korting varieert tussen de 5 en 15%. Het totale deelnemende winkelbestand is nu zo’n 200. U ontvangt bij deelname een boekje waarin alle winkeliers met kortingsvoorwaarden zijn vermeld. De kortingspassen zijn gratis
In de jaarlijkse contributie van € 25 zitten de kosten van deze passen verrekend.
Let op!!!!!!        De pas is persoonlijk. Winkeliers zien hierop toe.

seniorenpas vanGulikU ontvangt 2 passen, 1 waarop uw foto staat en 1 waarop het kalender jaar wordt vermeld waarin de pas geldig is.
Deze laatste pas wordt dus jaarlijks vernieuwd en krijgt U automatisch thuisbezorgd. Heeft u nog geen kortingspas? download dan hier een formulier. Kunt u zelf niet afdrukken, dan sturen wij u graag een formulier toe. Na afdrukken van het gedownloade of anders ontvangen formulier, vragen wij u dit in te vullen en daarna met een pasfoto in te leveren bij de penningmeester Henk van den Kieboom, Verlaet 4,  Kaatsheuvel.

Voor vragen kunt u mij altijd bellen.(272319)

Met vriendelijke groet,
Herman van Gulik, bestuurslid KBO